cộng điểm ưu tiên

Cập nhập tin tức cộng điểm ưu tiên

Xôn xao chuyện 'cắt' điểm ưu tiên với thí sinh tự do, chuyên gia cũng mỗi người một ý!

Trong khi thí sinh tự do muốn tiếp tục được cộng điểm ưu tiên khu vực như mọi năm thì Bộ GD&ĐT giải thích rằng việc bỏ chế độ điểm ưu tiên vì nhóm thí sinh này có nhiều lợi thế hơn thí sinh thi lần đầu.

Đang cập nhật dữ liệu !