công bố

tin tức về công bố mới nhất

Loạt doanh nghiệp BĐS phát hành trái phiếu gấp chục lần vốn điều lệ
 

05/05/2022

Tài sản nhỏ, vốn điều lệ ít ỏi nhưng nhiều DN BĐS liên tục phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành thu về hàng chục ngàn tỷ đồng.