Bộ TT&TT tích cực cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ 300 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực TT&TT để đề xuất phương án phân cấp, tranh gây phiền hà cho nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 và Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC với mục tiêu đề ra là “phân cấp ít nhất 20% TTHC”, Bộ TT&TT đã chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ 300 TTHC lĩnh vực TT&TT để đề xuất phương án phân cấp theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân.

Bộ TT&TT tích cực cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân
Ảnh minh họa.

Mặt khác, thực hiện Quyết định số 2326/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2020 ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT năm 2021, Bộ TT&TT đã thực hiện rà soát 20 TTHC thuộc lĩnh vực bưu chính; viễn thông, internet; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; xuất bản, in và phát hành. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá đạt 100%.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, 100% TTHC của Bộ TT&TT đã được thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Toàn bộ hồ sơ, tiến trình giải quyết TTHC được xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ TT^TT tại địa chỉ https://motcua.mic.gov.vn/, đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

 

Mới đây, Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa là 263/720 quy định, tương đương tỷ lệ 36,5% trên tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Tổng chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tiết kiệm được lên tới gần 64,2 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ TT&TT cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong công tác cải cách hành chính như: Việc công bố TTHC một số lĩnh vực còn chậm tiến độ quy định, đến việc cập nhật, đăng tải TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố bị chậm tiến độ; Vẫn còn có trình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC và không có văn bản xin lỗi theo quy định; Việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt kết quả rất thấp, đặc biệt là không phát sinh việc tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích...

Lam Anh

 
List comment
 
 
An Giang: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính
icon

Chủ trương của tỉnh An Giang là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.

 
 
Yên Bái: Tập huấn về quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính
icon

Từ ngày 13 - 16/9, Sở TT&TT Yên Bái phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn về cách thức để tạo lập eform, tạo lập quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

 
 
Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC
icon

Gần cuối tháng 9/2021, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1426 về việc tuyên truyền nội dung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

 
 
Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2021- 2030
icon

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 –2030 trên các phương tiện thông tin đại chúng vừa được Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận ban hành trong tháng 9/2021.

 
 
Bình Định: Hàng chục nghìn hồ sơ TTHC được chuyển qua bưu điện
icon

Hàng chục nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và chuyển trả qua bưu điện đã góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định.

 
 
Bộ TT&TT đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
icon

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, 65% có phát sinh hồ sơ.