Hà Nội huy động hơn 55.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm đầu năm 2016 đến hết tháng 6 năm 2020 của Hà Nội là 56.512,8 tỷ đồng.  
Hà Nội huy động hơn 55.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới
Hà Nội huy động 56.512,8 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới 

Đây là số liệu được Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội vừa rà soát công tác huy động nguồn lực, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình từ năm đầu năm 2016 đến hết tháng 6 năm 2020 của Hà Nội là 56.512,8 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 58 tỷ đồng; ngân sách thành phố 20.911,2 tỷ đồng (hỗ trợ trực tiếp 6.973,8 tỷ đồng, hỗ trợ theo chương trình lồng ghép là 13.937,42 tỷ đồng); ngân sách huyện 29.275,45 tỷ đồng; ngân sách xã 1.455,52 tỷ đồng.

Vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước là 4.812,6 tỷ đồng, trong đó đóng góp của nhân dân (bằng ngày công lao động trực tiếp, hiến đất làm các công trình công cộng...) là 1.976,6 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã là 2.037,54 tỷ đồng; các nguồn vốn khác là 798,47 tỷ đồng.

 

Trong giai đoạn 2016-2020, hằng năm, HĐND thành phố và các huyện, thị xã, các xã đã bố trí ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đồng thời vận động tuyên truyền các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Việc quản lý và sử dụng kinh phí được phân bổ trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành thực hiện bảo đảm theo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Đáng nói, đến nay thành phố Hà Nội không còn tình trạng nợ đọng xây dựng nông thôn mới.

Về dự kiến nguồn lực và khả năng huy động thực hiện chương trình trung hạn giai đoạn 2021-2025: Dự kiến tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn Hà Nội là 89 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn lồng ghép của thành phố là 25 nghìn tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ trực tiếp là 20 nghìn tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 30 nghìn tỷ đồng, ngân sách cấp xã 2 nghìn tỷ đồng, vốn huy động ngoài ngân sách là 12 nghìn tỷ đồng.

N. Huyền 

Chủ đề :

huy động vốn

 
List comment
 
 
Thường Tín (Hà Nội) đáp ứng đủ điều kiện để trở thành huyện nông thôn mới
icon

Ngày 21/8, UBND thành phố Hà Nội có báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

 
 
Năm 2020: Hà Giang phấn đấu thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ông Đỗ Tấn Sơn, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Giang cho biết, đến nay toàn tỉnh có 38/177 xã đạt chuẩn NTM.

 
 
Hết năm 2021 Hà Nội đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ngày 19/8, Sở NN&PTNT Hà Nội có báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

 
 
Phú Yên: Đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên đã có 2 huyện là Tây Hòa và Phú Hòa, cùng với 55/88 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

 
 
Nam Định: Phấn đấu năm 2025 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Nam Định đặt mục tiêu năm 2020 và cả giai đoạn 2021 - 2025 đó là hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.  

 
 
Hưng Yên: năm 2020 thêm 20 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao
icon

Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Hưng Yên đã đặt ra mục tiêu đến hết năm nay sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới.    

 
Hưng Yên: Chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
icon

Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong năm 2020, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 
Hà Giang: Phấn đấu 2025 có huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới
icon

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo cảnh quan, môi trường, tạo nên nhiều vùng quê đáng sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 
Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới là một quá trình không có điểm kết thúc
icon

Xây dựng NTM là một quá trình không có điểm kết thúc. Mục tiêu cuối cùng là đời sống của người dân phải được nâng cao hơn và người dân là người thụ hưởng thành quả xây dựng NTM.

 
Hà Nội lấy ý kiến việc xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3850/UBND-KT, về việc thông báo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn NTM năm 2020.