chứng tự kỷ

Cập nhập tin tức chứng tự kỷ

Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ 2/4: Con đã bật ra… tiếng nói

“Mẹ ơi, ba ơi”, nghe cậu con trai đến lúc năm tuổi mới bật ra những từ đơn giản này, anh chị vui trào nước mắt.

Đang cập nhật dữ liệu !