chủ thầu

Cập nhập tin tức chủ thầu

Cai thầu xây dựng trả công người lao động bằng ma túy

Nhiều lao động phổ thông từ các tỉnh miền núi về TP làm việc để kiếm tiền lo cho gia đình nhưng họ không biết trước mắt là những cạm bẫy...

Đang cập nhật dữ liệu !