chống bán phá giá

Cập nhập tin tức chống bán phá giá

Chính thức áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đường Thái Lan

Mức thuế chống bán phá giá chính thức và mức thuế chống trợ cấp chính thức áp dụng cho tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan lần lượt là 42,99% và 4,65%.

Đang cập nhật dữ liệu !