Cây xanh Hà Nội

Cập nhập tin tức Cây xanh Hà Nội

Hình ảnh hàng loạt cây xanh trên phố Hà Nội trước ngày 'tháo gông'

Hình ảnh hàng loạt cây xanh được trồng trên các tuyến phố Hà Nội được "đeo" thêm vòng sắt bao quanh thân cây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây.

Đang cập nhật dữ liệu !