cây thị

Cập nhập tin tức cây thị

Những "báu vật sống" hàng trăm năm tuổi

Những cây thị cổ thụ hàng trăm năm tuổi được người dân xem như là "báu vật sống" của bản làng.

Đang cập nhật dữ liệu !