cây đắt tiền

Cập nhập tin tức cây đắt tiền

Chậu mẫu đơn hai thân ngang giá Vinfast President ở chợ hoa biên giới

Đây là mức giá khá cao và chủ vườn chỉ kỳ vọng đem triển lãm.

Đang cập nhật dữ liệu !