Bưu điện Việt Nam tích cực triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030” đã được Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sớm ban hành và triển khai.

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới

Từ tháng 9/2021, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Lê Thị Hà đã ký ban hành kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030” trong công nhân viên chức lao động, theo hướng dẫn trong Kế hoạch số 395 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Kế hoạch được ban hành nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác bình đẳng giới, dân số và phát triển. Tăng cường hoạt động của các cấp công đoàn trong tuyên truyền, vận động và tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số, bình đẳng giới; chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ cán bộ, công nhân viên, lao động (CBCNV-LĐ).

Mục tiêu tổng quát được đặt ra trong Kế hoạch là tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để đoàn viên,  CBCNV-LĐ tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; Thực hiện tốt chính sách pháp luật về dân số, bình đẳng giới, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, cân bằng giới tính khi sinh, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số trong CBCNV-LĐ góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhiều mục tiêu cụ thể cũng đã được xác định rõ. Một là trong lĩnh vực chính trị, phấn đấu duy trì đến năm 2030 đạt 30% trở lên tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp; Phấn đấu giữ cơ cấu có cán bộ chủ chốt Công đoàn Tổng công ty là nữ; Phấn đấu đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030 đạt 30% trở lên tỷ lệ nữ trong diện quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp.

Hai là trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Hàng năm, mỗi công đoàn cơ sở tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới, dân số và phát triển, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong CBCNV-LĐ.

Ba là nâng cao chất lượng dân số, vận động 90% trở lên vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030 đoàn viên, CBCNV-LĐ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, khám sức khỏe trước khi kết hôn; nữ đoàn viên, CBCNV-LĐ mang thai thực hiện khám thai định kỳ, tầm soát, chuẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh.

Vận động đoàn viên, CBCNV-LĐ thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh, mang thai ngoài ý muốn, sinh đủ hai con, không lựa chọn giới tính thai nhi, đảm bảo quyền, trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt.

Bốn là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030, 100% cán bộ chủ chốt và cán bộ nữ công công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, dân số và phát triển trong hoạt động công đoàn.

Năm là trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, công tác bình đẳng giới, dân số, công tác vận động nữ CBCNV-LĐ trong Công đoàn Tổng Công ty sẽ được đưa tin trên các trang tin điện tử, Bản tin và fanpage của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị trực thuộc.

{keywords}
Các đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn “Công tác bình đẳng giới”.

Đẩy mạnh nhiều giải pháp

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai trong thời gian tới để hiện thực hóa những mục tiêu nêu trên.

Trước hết là tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động nữ CBCNV-LĐ và bình đẳng giới của tổ chức công đoàn. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chuyên môn đồng cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện công tác vận động nữ CBCNV-LĐ và bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng công đoàn các cấp; tăng cường sự phối hợp của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động trong việc đảm bảo cho mọi đoàn viên, CBCNV-LĐ được thực hiện đầy đủ chính sách, pháp luật về dân số và bình đẳng giới.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và thực hiện công tác dân số. Tổ chức các hoạt động thiết thực, các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới; đa dạng hóa các hình thức truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, điều kiện làm việc, sinh hoạt; lồng ghép nội dung bình đẳng giới, dân số và phát triển vào nội dung hoạt động của công đoàn các cấp. Từng bước mở rộng đối tượng được truyền thông, vận động, trong đó hướng đến đối tượng là nam giới và lãnh đạo, quản lý.

Mặt khác, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về lao động nữ. Nghiên cứu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình tham gia xây dựng và giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ và bình đẳng giới.

Tăng cường hiệu quả hoạt động công đoàn trong thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động về các chính sách liên quan đến công tác dân số, bình đẳng giới, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, CBCNV-LĐ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ. 

Ngoài ra, sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo công đoàn các cấp và cán bộ công đoàn phụ trách công tác nữ công về dân số và bình đẳng giới. Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo công đoàn các cấp và cán bộ công đoàn phụ trách công tác nữ công về giới, bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, dân số và phát triển.

Thường xuyên tổng hợp, theo dõi tình hình, số liệu đội ngũ nữ cán bộ công đoàn; đề xuất kịp thời các biện pháp, chính sách nhằm nâng cao tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp.

Bình Minh

Vẫn phổ biến quan niệm phổ biến phụ nữ là "người kiếm tiền phụ"

Bất chấp những tiến bộ của phụ nữ trong nền kinh tế, hiện vẫn tồn tại phổ biến quan niệm phụ nữ chỉ là "người kiếm tiền phụ", nam giới mới là những người có thu nhập chính.

Bộ TT&TT thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

Trong những năm qua, Bộ TT&TT đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Nhiều rào cản lớn trong thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam

Báo cáo “Tổng quan về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2021” đã chỉ rõ những rào cản lớn trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, đồng thời cũng phân tích những vấn đề mới nổi trong đại dịch Covid-19.

VNPT ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển phụ nữ VNPT

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT vừa ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển phụ nữ VNPT”. Đây là cơ hội và cũng là trách nhiệm của mỗi phụ nữ VNPT góp phần vào thành công chung của Tập đoàn.

Nỗ lực để phụ nữ, trẻ em Việt sống một cuộc sống không bạo lực

Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho biết, Liên Hợp Quốc cam kết hưởng ứng tích cực Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới của Việt Nam.

Sẽ tăng cường áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông

Phấn đấu đến năm 2025 đạt ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm và đến năm 2030 đạt 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông.

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng Giới

Cùng với lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, nhiều hoạt động đã được diễn ra tại nhiều cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Nhiều doanh nhân nữ đứng vững trong đại dịch

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn đứng vững, đạt mức tăng trưởng cao, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, khởi nghiệp và những nữ doanh nhân khác.

Cần xây dựng cơ sở dữ liệu về các hình thức phân biệt đối xử và bạo lực giới

Đó là khuyến nghị của ông Kidong Park, quyền Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc, tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 2021 diễn ra mới đây.

Tăng hiệu quả khi lồng ghép giới vào truyền thông quảng cáo

Những chiến dịch truyền thông, quảng cáo có lồng ghép giới sẽ có thể giúp nhiều nhãn hàng tăng hiệu quả kinh doanh.

Đang cập nhật dữ liệu !