Xấu hổ trước món quà của bố vợ, lúc ông gật gù khen ngợi càng khiến tôi muốn "chui đầu xuống đất"

Mấy lần tôi nói với vợ nhưng cô ấy đều biện minh rằng nhà có hai chị em thì phải giúp đỡ lẫn nhau.

Đang cập nhật dữ liệu !