Bình Thuận: Huyện Hàm Thuận Bắc tập trung thực hiện các tiêu chí NTM năm 2021

Trong những tháng cuối năm 2021, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tiếp tục tuyên truyền, tạo nguồn lực để thực hiện các bộ tiêu chí nông thôn mới năm 2021.

Theo đó, huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; tiếp tục triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các bộ tiêu chí xây dựng nông thôn năm 2021 theo quy định. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đôn đốc các ban, ngành của huyện theo nhiệm vụ được phân công tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo các xã nắm chắc mức độ thực hiện các tiêu chí ở từng xã để phối hợp tháo gỡ khó khăn, thực hiện đạt và giữ vững các tiêu chí đã đạt.

{keywords}
Các xã khó khăn tiếp tục hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. 

Phân khai kịp thời nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia cho các xã vùng dân tộc thiểu số để thực hiện tốt việc lồng ghép, huy động đa dạng các nguồn vốn đầu tư. Công khai, minh bạch các nguồn vốn nhà nước hỗ trợ, phát huy dân chủ, tự nguyện, huy động sức dân, hạn chế tư tưởng ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đã ghi kế hoạch, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất, các mô hình hỗ trợ về giống cây trồng vật nuôi, nhân rộng các mô hình chuyển đổi cây, con chủ lực, lợi thế hiệu quả.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nâng cao hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số.

Phương Thúy

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !