Bình Liêu

Cập nhập tin tức Bình Liêu

Quảng Ninh: Huyện Bình Liêu phấn đấu đến 2022 đạt chuẩn nông thôn mới

Dù vẫn còn không ít khó khănis134133500 nhưng có thể khẳng định, hơn 10 năm xây dựng NTM ở Bình Liêu đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi rõ rệt diện mạo của địa phương. 

 

Đang cập nhật dữ liệu !