Bình Dương báo cáo gì lên Thủ tướng vụ đại gia tố chủ tịch tỉnh?

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương trình Thủ tướng, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết được phê duyệt, chủ đầu tư KCN Sóng Thần 3 đã lợi dụng, chuyển diện tích đất thuộc khu ở (61,5 ha) sang làm khu dân cư tự phát trong KCN.

Ngày 30-10-2013, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ các nội dung về vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo báo cáo này, sau khi Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương (KLH) được quyết định thành lập, Công ty CP Sóng Thần (nay là Công ty CP Đại Nam) có văn bản đề nghị UBND tỉnh giao đất để đầu tư KCN. UBND tỉnh đã xem xét và giao cho công ty này với diện tích 533,8 ha đất công nghiệp trong KLH để đầu tư KCN Sóng Thần 3 - là KCN tập trung theo đúng quy định tại Quyết định 522/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai là 410,41 tỷ đồng.

Theo quy định của pháp luật thời điểm hình thành KLH và các quy định của pháp luật hiện hành, trong KCN tập trung luôn được xác định là chỉ xây dựng các công trình phục vụ trong KCN mà không hình thành khu dân cư… Vấn đề này luôn được UBND tỉnh Bình Dương quán triệt thực hiện và thể hiện tại Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Sóng Thần 3 trên cơ sở quy hoạch do Công ty CP Sóng Thần lập và thẩm định đề nghị của Sở Xây dựng. Cụ thể: Tại Quyết định số 2940/QĐ-CT ngày 22-6-2006 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Sóng Thần 3 thuộc KLH với quy hoạch sử dụng đất như sau: Đất hành chính, dịch vụ, kho bãi và khu ở (71,388 ha); đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp (319,729 ha); đất xây dựng công trình kỹ thuật (7,242 ha) và đất giao thông (80,634 ha). Đối với khu ở (61,5 ha) thuộc quy hoạch khu hành chính, dịch vụ, kho bãi, khu ở (71,388 ha) là công trình nằm trong KCN tập trung được chủ đầu tư cam kết là để xây dựng chung cư cao trên 3 tầng, phục vụ cho công nhân, chuyên gia và những người làm việc trong KCN theo đúng quy định pháp luật.

Như vậy, quá trình phê duyệt dự án, giao đất và thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 cho chủ đầu tư (rất nhiều người hiểu nhầm quy hoạch 1/500, rồi hiểu nhầm UBND tỉnh không phê duyệt quy hoạch chi tiết - PV), UBND tỉnh luôn thực hiện theo đúng quy định và thống nhất KCN Sóng Thần 3 là một KCN tập trung.

Bình Dương báo cáo gì lên Thủ tướng vụ đại gia tố chủ tịch tỉnh? - ảnh 1

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương trình Thủ tướng, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết được phê duyệt, chủ đầu tư KCN Sóng Thần 3 đã lợi dụng, chuyển diện tích đất thuộc khu ở (61,5 ha) sang làm khu dân cư tự phát trong KCN. Cụ thể: Từ tháng 10-2008, chủ đầu tư đã “phân lô” với diện tích từ 100 - 120m2/lô, giá bán từ 1,8 triệu đồng - 3 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí. Việc chủ đầu tư tự ý phân lô, bán nền là không đúng với quy định của pháp luật về sử dụng đất trong KCN và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Do vậy, ngày 14-11-2008, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3259/UBND-KTTH, yêu cầu chủ đầu tư KCN Sóng Thần 3 nghiêm túc chấp hành và triển khai thực hiện KCN theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt, bảo đảm đúng cơ cấu sử dụng đất; đặc biệt đối với diện tích quy hoạch khu ở phải sử dụng đúng mục đích, chỉ sử dụng phục vụ cho đối tượng là các chuyên gia, nhân viên và công nhân làm trong KCN, không được chuyển nhượng cũng như sử dụng vào mục đích khác.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, tiếp tục “huy động vốn” theo hình thức phân lô, bán nền. Tình hình này diễn ra rất sôi động, không những bán cho đối tượng trong tỉnh, chủ đầu tư còn bán cho những người ngoài tỉnh với số lượng lớn, tình trạng mua đi, bán lại diễn ra công khai, tác động đến công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển KLH. Vì vậy ngày 24-8-2009, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn 2460/UBND-KTTH về kiểm tra tình hình thực hiện dự án KCN Sóng Thần 3. Kết quả tới thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã phân ra 2.630 lô đất với diện tích 32,3 ha và thu tiền bán đất nền với tổng số tiền 414,3 tỷ đồng.

Trước tình hình này, Tỉnh ủy Bình Dương đã họp và ban hành Thông báo số 339/TB-TU ngày 5-10-2009 kết luận: KCN Sóng Thần 3 chưa đi vào hoạt động nhưng chủ đầu tư đã tiến hành chuyển nhượng đất dưới hình thức góp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng (thực chất là phân lô, bán nền) là sai với quy hoạch được duyệt và trái với quy định pháp luật; đồng thời không chấp nhận việc chuyển nhượng đất ở trong KCN dưới bất cứ hình thức nào. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3184/UBND-KTTH ngày 21-10-2009, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu chức năng (hành chính - dịch vụ - kho bãi, khu ở) đúng theo quy hoạch chi tiết được duyệt và không cho phép chuyển nhượng khu đất ở trong KCN dưới bất kỳ hình thức nào.

Trên thực tế, Công ty CP Đại Nam đã không thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tiếp tục kiến nghị, nhiều lần nộp hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết, lần 1 vào ngày 17-3-2009, lần 2 vào ngày 15-7-2010 và lần 3 vào ngày 6-6-2012; đồng thời xin chia tách dự án làm 2, theo hướng giảm đất công nghiệp và tăng đất dân cư đô thị. Việc xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết của chủ đầu tư nhằm hợp thức hóa diện tích đất khu ở đã phân lô, bán nền và tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục kinh doanh bất động sản trái phép. Xét thấy việc xin điều chỉnh quy hoạch của chủ đầu tư sẽ phá vỡ quy hoạch chung KLH theo đề án được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, UBND tỉnh không xem xét kiến nghị của chủ đầu tư; đồng thời có nhiều văn bản chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy hoạch đã được duyệt (Công văn số 3259/UBND-KTTH ngày 14-11-2008 và Công văn số 3184/UBND-KTTH ngày 21-10-2009); chỉ đạo Sở Xây dựng trả lời, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện. (Sở Xây dựng đã có Công văn số 1056/SXD-KT, QHXD ngày 9-7-2012).

Việc Công ty CP Đại Nam sử dụng đất quy hoạch các công trình phục vụ (khu ở) trong KCN Sóng Thần 3 để thỏa thuận góp vốn đầu tư hạ tầng (thực chất là phân lô, bán nền) là việc làm trái quy định của pháp luật, trái với quy hoạch được duyệt, phá vỡ quy hoạch chung KLH, tạo tiền lệ xấu, gây tác động tiêu cực đến các chủ đầu tư khác, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh. Chủ đầu tư đã lợi dụng việc thỏa thuận góp vốn để mua bán, sang nhượng đất sai mục đích, sai đối tượng để hưởng chênh lệch địa tô lớn, tạo dư luận xấu trong công nhân của công ty; đặc biệt đã gây ra nhiều bức xúc và tạo phản ứng gay gắt từ các hộ dân thuộc diện giải tỏa đền bù trong vùng dự án, gây khó khăn cho quy hoạch các dự án trong tương lai, có nguy cơ gây ra điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu nại khiếu kiện của người dân…

“…Việc chủ đầu tư KCN Sóng Thần 3 đưa lên báo chí, cho rằng tỉnh Bình Dương chậm giải quyết theo đề nghị của doanh nghiệp, thực chất là trốn tránh trách nhiệm với các đối tượng mà chủ đầu tư đã nhận tiền từ việc thực hiện phân lô, bán nền dưới hình thức thỏa thuận góp vốn; đồng thời đổ lỗi cho tỉnh nhằm hợp thức hóa việc làm sai trái của chủ đầu tư…”, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ của UBND tỉnh Bình Dương khẳng định.

Nguồn: Báo Bình Dương

‘Thủy quái’ đáng sợ đổ về Việt Nam, nhiều nước từng phải trả giá đắt

Tôm hùm đất - sinh vật ngoại lai từ Trung Quốc - đang đổ bộ chợ Việt. Loại tôm này được xem là 'thủy quái' đáng sợ với ngành nông nghiệp. Nhiều nước đã hối hận, trả giá đắt khi đưa con tôm này về nuôi.

Sinh vật ngoại lai từ Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, bán giá cao vẫn đắt hàng

Là sinh vật ngoại lai đe dọa tới ngành nông nghiệp, song những ngày này, tôm hùm đất Trung Quốc lại đổ bộ chợ Việt. Đáng chú ý, giá loại tôm hùm này khá đắt nhưng vẫn đông khách mua ăn.

Vinamilk công bố báo cáo phát triển bền vững chủ đề ‘Net Zero 2050’

Báo cáo phát triển bền vững của Vinamilk - doanh nghiệp được đánh giá cao về các thực hành ESG, luôn được các nhà đầu tư, cộng đồng quan tâm, nghiên cứu. Báo cáo năm 2023 vừa được Vinamilk công bố có chủ đề “Để tâm thay đổi - Net Zero 2050”.

Vấn nạn kiếm tiền từ livestream 'bẩn'

Nhiều người sẵn sàng livestream đưa các nội dung “bẩn” lên các nền tảng mạng xã hội, miễn là có nhiều lượt xem nhằm thu lợi bất chính.

Đưa sản phẩm sữa Việt Nam vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu

Nhiều nhà mua hàng, chuỗi phân phối quốc tế lớn đã kết nối với Vinamilk cho nhu cầu về sản phẩm sữa, thức uống dinh dưỡng tại Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024 vừa qua.

Giảm nhập từ Thái Lan, Trung Quốc 'bạo chi' mua sầu riêng Việt Nam

Thái Lan là nhà cung ứng sầu riêng lớn nhất cho thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đang giảm nhập hàng Thái, nhưng lại tăng chi cho sầu riêng từ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Sức hút của Vinamilk tại triển lãm quốc tế ngành sữa Vietnam Dairy 2024

Tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành sữa và sản phẩm sữa 2024 (Vietnam Dairy 2024), Vinamilk gây ấn tượng khi mang đến không gian đa chiều - trải nghiệm đa giác quan; đồng thời truyền cảm hứng về hành trình Net Zero với nhiều điểm nhấn nổi bật.

Đu hot trend kẹp tóc hoa sứ, bánh đồng xu Hàn... kẻ khóc, người cười

Nắm bắt nhanh, chớp cơ hội kinh doanh các sản phẩm ‘hot’, đánh đúng tâm lý của một bộ phận người dùng nên nhiều người bán hàng ‘đắt như tôm tươi’, lãi đậm trong thời gian ngắn. Song những trào lưu đó cũng rất nhanh tàn.

Agribank hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn sản xuất kinh doanh

Thời gian qua, Agribank đã chủ động, linh hoạt cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sẵn sàng và chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng, cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn.

Làm trà từ trái vàng ruộm ở vùng quê Đất Đỏ, thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm

Hơn 10 năm ấp ủ ý tưởng tạo ra sản phẩm từ loại trái đặc trưng của vùng đất nơi mình sinh ra, anh Hiếu đã cho ra đời sản phẩm trà Lêkima mang hương vị mới lạ mà không nơi nào có được.