bạo lục học đường

Cập nhập tin tức bạo lục học đường

Xử lý qua loa như 'giấu bụi dưới thảm', bạo lực học đường chưa chấm dứt

Bạo lực học đường vẫn là vấn nạn chưa có lời giải của ngành giáo dục. Khi xử lý các vụ việc, chúng ta không đi sâu tìm hiểu nguyên nhân cụ thể sẽ không giải quyết được ngọn ngành, còn khiến tình hình tồi tệ hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !