bán thận

Cập nhập tin tức bán thận

‘Làng một thận’ ở Afghanistan

Biệt danh "Làng một thận" ở Afghanistan ra đời sau khi người dân địa phương phải bán nội tạng để có tiền mua thức ăn, trả nợ và tránh phải bán con. 

Đang cập nhật dữ liệu !