bác sĩ làm thêm

Cập nhập tin tức bác sĩ làm thêm

Bác sĩ làm thêm nhưng cần đúng luật

Bác sĩ ngoài thời gian làm việc ở bệnh viện công lập họ có thể làm việc cho các cơ sở y tế tư nhân hoặc các phòng mạch tư của mình hoặc liên kết với một cơ sở nào đó.

Đang cập nhật dữ liệu !