Bắc Kạn: Chủ động phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ

Để đề phòng ảnh hưởng, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ.

Đang cập nhật dữ liệu !