Anh Khang Group

Cập nhập tin tức Anh Khang Group

Anh Khang Group đặt mục tiêu vào 'top' tập đoàn hàng đầu cung cấp 'phòng sạch'

Ngày 23/10, Tập đoàn Anh Khang Group tổ chức chương trình kỷ niệm 5 năm thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của tập đoàn về quy mô, nhân sự và cả văn hóa doanh nghiệp.

Đang cập nhật dữ liệu !