xâm nhập mặn

tin tức về xâm nhập mặn mới nhất

Nuôi vịt biển, mô hình chăn nuôi hiệu quả tại vùng ven biển Hà Tĩnh
 

31/05/2022

Trước xu thế biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn ngày càng cao, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh đã xây dựng và triển khai mô hình chăn nuôi thâm canh giống vịt biển 15 - Đại Xuyên trên vùng nước mặn lợ cho các huyện ven biển.