Vườn chim Ecopark

Cập nhập tin tức Vườn chim Ecopark

Thiên nga, vịt trời làm tổ trong khu đô thị

Hàng ngày từng đàn thiên nga, vịt trời đi lại tự do, nhiều cá thể chim bay về làm tổ ngay trong khu đô thị Ecopark.

Đang cập nhật dữ liệu !