Vinahud

Cập nhập tin tức Vinahud

Vinahud lắng nghe ý kiến của đội ngũ môi giới nhằm ra quyết sách phù hợp

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đình Ngôn - Chủ tịch HĐQT Vinahud tại sự kiện ra mắt chương trình truyền hình thực tế “Săn nhà triệu đô”.

Đang cập nhật dữ liệu !