Vì sao đàn ông thấp lại sống thọ?

Các nhà khoa học phát hiện rằng, những người đàn ông thấp có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng bởi gen tuổi thọ - FOXO3 - dẫn đến kích thước cơ thể họ phát triển thấp bé hơn nhưng sống thọ hơn.
Vì sao đàn ông thấp lại sống thọ?

Các nhà khoa học phát hiện rằng, những người đàn ông thấp có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng bởi gen tuổi thọ - FOXO3 - dẫn đến kích thước cơ thể họ phát triển thấp bé hơn nhưng sống thọ hơn.
Kết quả một nghiên cứu mới, được thực hiện bởi các nhà khoa học Trường ĐH Hawaii (Mỹ) cho thấy, những người đàn ông có chiều cao khiêm tốn, có khả năng sống lâu hơn so với những người đàn ông cao. Và những người đàn ông có chiều cao dưới 1,6 m sống thọ nhất.


Các nhà khoa học cho biết, về mặt tâm lý, những người có chiều cao khiêm tốn có thể cảm thấy tự ti, nhưng chính họ lại là những người được tạo hóa ưu ái ban tặng mức tuổi thọ đáng ngạc nhiên.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học Trường ĐH Hawaii đã tiến hành theo dõi và nghiên cứu về lối sống cũng như tình trạng sức khỏe của hơn 8.000 người đàn ông Mỹ gốc Nhật, sinh ra từ giữa những năm 1900 và 1919.

Trong quá trình nghiên cứu, số đàn ông tham gia được chia làm 3 nhóm: nhóm có chiều cao từ 1,6 m trở xuống, nhóm có chiếu cao 1,65 m và nhóm có chiều cao hơn 1,65 m.

Khoảng 1.200 người tham gia nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí PLoS One (Mỹ), sống đến 90 và 100 tuổi, và hiện có khoảng 250 người vẫn còn sống.

Tiến sĩ Bradley Willcox - Khoa Lão Trường ĐH Hawaii - cho biết: "Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người đàn ông có chiều cao từ 1,6 m trở xuống sống thọ nhất. Và những người đàn ông càng cao, có tuổi thọ càng ngắn”.

Các nhà khoa học phát hiện rằng, những người đàn ông thấp có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng bởi gen tuổi thọ - FOXO3 - dẫn đến kích thước cơ thể họ phát triển thấp bé hơn nhưng sống thọ hơn.

Bên cạnh đó, những người đàn ông thấp cũng thường có mức độ insulin trong máu thấp hơn và ít bị ung thư hơn so với những người đàn ông cao.

Tiến sĩ Willcox cho biết thêm, nghiên cứu này là lần đầu tiên phát hiện kích thước cơ thể có liên quan đến gen FOXO3 và tuổi thọ của con người. Đồng thời, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, kích thước cơ thể đóng vai trò thực sự quan trọng đối với tuổi thọ của con người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với việc kéo dài tuổi thọ ở mỗi người là lối sống lành mạnh, vui vẻ, lạc quan.

Nguồn PNO




Kết quả một nghiên cứu mới, được thực hiện bởi các nhà khoa học Trường ĐH Hawaii (Mỹ) cho thấy, những người đàn ông có chiều cao khiêm tốn, có khả năng sống lâu hơn so với những người đàn ông cao. Và những người đàn ông có chiều cao dưới 1,6 m sống thọ nhất.


Các nhà khoa học cho biết, về mặt tâm lý, những người có chiều cao khiêm tốn có thể cảm thấy tự ti, nhưng chính họ lại là những người được tạo hóa ưu ái ban tặng mức tuổi thọ đáng ngạc nhiên.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học Trường ĐH Hawaii đã tiến hành theo dõi và nghiên cứu về lối sống cũng như tình trạng sức khỏe của hơn 8.000 người đàn ông Mỹ gốc Nhật, sinh ra từ giữa những năm 1900 và 1919.

Trong quá trình nghiên cứu, số đàn ông tham gia được chia làm 3 nhóm: nhóm có chiều cao từ 1,6 m trở xuống, nhóm có chiếu cao 1,65 m và nhóm có chiều cao hơn 1,65 m.

Khoảng 1.200 người tham gia nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí PLoS One (Mỹ), sống đến 90 và 100 tuổi, và hiện có khoảng 250 người vẫn còn sống.

Tiến sĩ Bradley Willcox - Khoa Lão Trường ĐH Hawaii - cho biết: "Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người đàn ông có chiều cao từ 1,6 m trở xuống sống thọ nhất. Và những người đàn ông càng cao, có tuổi thọ càng ngắn”.

Các nhà khoa học phát hiện rằng, những người đàn ông thấp có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng bởi gen tuổi thọ - FOXO3 - dẫn đến kích thước cơ thể họ phát triển thấp bé hơn nhưng sống thọ hơn.

Bên cạnh đó, những người đàn ông thấp cũng thường có mức độ insulin trong máu thấp hơn và ít bị ung thư hơn so với những người đàn ông cao.

Tiến sĩ Willcox cho biết thêm, nghiên cứu này là lần đầu tiên phát hiện kích thước cơ thể có liên quan đến gen FOXO3 và tuổi thọ của con người. Đồng thời, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, kích thước cơ thể đóng vai trò thực sự quan trọng đối với tuổi thọ của con người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với việc kéo dài tuổi thọ ở mỗi người là lối sống lành mạnh, vui vẻ, lạc quan.

Nguồn PNO


Kết quả một nghiên cứu mới, được thực hiện bởi các nhà khoa học Trường ĐH Hawaii (Mỹ) cho thấy, những người đàn ông có chiều cao khiêm tốn, có khả năng sống lâu hơn so với những người đàn ông cao. Và những người đàn ông có chiều cao dưới 1,6 m sống thọ nhất.


Các nhà khoa học cho biết, về mặt tâm lý, những người có chiều cao khiêm tốn có thể cảm thấy tự ti, nhưng chính họ lại là những người được tạo hóa ưu ái ban tặng mức tuổi thọ đáng ngạc nhiên.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học Trường ĐH Hawaii đã tiến hành theo dõi và nghiên cứu về lối sống cũng như tình trạng sức khỏe của hơn 8.000 người đàn ông Mỹ gốc Nhật, sinh ra từ giữa những năm 1900 và 1919.

Trong quá trình nghiên cứu, số đàn ông tham gia được chia làm 3 nhóm: nhóm có chiều cao từ 1,6 m trở xuống, nhóm có chiếu cao 1,65 m và nhóm có chiều cao hơn 1,65 m.

Khoảng 1.200 người tham gia nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí PLoS One (Mỹ), sống đến 90 và 100 tuổi, và hiện có khoảng 250 người vẫn còn sống.

Tiến sĩ Bradley Willcox - Khoa Lão Trường ĐH Hawaii - cho biết: "Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người đàn ông có chiều cao từ 1,6 m trở xuống sống thọ nhất. Và những người đàn ông càng cao, có tuổi thọ càng ngắn”.

Các nhà khoa học phát hiện rằng, những người đàn ông thấp có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng bởi gen tuổi thọ - FOXO3 - dẫn đến kích thước cơ thể họ phát triển thấp bé hơn nhưng sống thọ hơn.

Bên cạnh đó, những người đàn ông thấp cũng thường có mức độ insulin trong máu thấp hơn và ít bị ung thư hơn so với những người đàn ông cao.

Tiến sĩ Willcox cho biết thêm, nghiên cứu này là lần đầu tiên phát hiện kích thước cơ thể có liên quan đến gen FOXO3 và tuổi thọ của con người. Đồng thời, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, kích thước cơ thể đóng vai trò thực sự quan trọng đối với tuổi thọ của con người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với việc kéo dài tuổi thọ ở mỗi người là lối sống lành mạnh, vui vẻ, lạc quan.

Nguồn PNO
Vì sao đàn ông thấp lại sống thọ? - ảnh 1

Chiều cao có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ. Ảnh internet

Kết quả một nghiên cứu mới, được thực hiện bởi các nhà khoa học Trường ĐH Hawaii (Mỹ) cho thấy, những người đàn ông có chiều cao khiêm tốn, có khả năng sống lâu hơn so với những người đàn ông cao. Và những người đàn ông có chiều cao dưới 1,6 m sống thọ nhất.

Các nhà khoa học cho biết, về mặt tâm lý, những người có chiều cao khiêm tốn có thể cảm thấy tự ti, nhưng chính họ lại là những người được tạo hóa ưu ái ban tặng mức tuổi thọ đáng ngạc nhiên.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học Trường ĐH Hawaii đã tiến hành theo dõi và nghiên cứu về lối sống cũng như tình trạng sức khỏe của hơn 8.000 người đàn ông Mỹ gốc Nhật, sinh ra từ giữa những năm 1900 và 1919.

Trong quá trình nghiên cứu, số đàn ông tham gia được chia làm 3 nhóm: nhóm có chiều cao từ 1,6 m trở xuống, nhóm có chiếu cao 1,65 m và nhóm có chiều cao hơn 1,65 m.

Khoảng 1.200 người tham gia nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí PLoS One (Mỹ), sống đến 90 và 100 tuổi, và hiện có khoảng 250 người vẫn còn sống.

Tiến sĩ Bradley Willcox - Khoa Lão Trường ĐH Hawaii - cho biết: "Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người đàn ông có chiều cao từ 1,6 m trở xuống sống thọ nhất. Và những người đàn ông càng cao, có tuổi thọ càng ngắn”.

Các nhà khoa học phát hiện rằng, những người đàn ông thấp có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng bởi gen tuổi thọ - FOXO3 - dẫn đến kích thước cơ thể họ phát triển thấp bé hơn nhưng sống thọ hơn.

Bên cạnh đó, những người đàn ông thấp cũng thường có mức độ insulin trong máu thấp hơn và ít bị ung thư hơn so với những người đàn ông cao.

Tiến sĩ Willcox cho biết thêm, nghiên cứu này là lần đầu tiên phát hiện kích thước cơ thể có liên quan đến gen FOXO3 và tuổi thọ của con người. Đồng thời, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, kích thước cơ thể đóng vai trò thực sự quan trọng đối với tuổi thọ của con người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với việc kéo dài tuổi thọ ở mỗi người là lối sống lành mạnh, vui vẻ, lạc quan.

Nguồn PNO

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !