Ùn tắc tại các điểm ô tô

Cập nhập tin tức Ùn tắc tại các điểm ô tô

Xếp hàng từ tháng 4, đến giữa tháng 6 mới tới lượt đăng kiểm ở Đồng Nai

Các tài xế ở Đồng Nai xếp hàng từ tờ mờ sáng để nhận phiếu hẹn giữa tháng 6/2023 mới đến lịch mang xe tới trung tâm đăng kiểm.

Đang cập nhật dữ liệu !