tuyển sinh 2023

Cập nhập tin tức tuyển sinh 2023

Nhiều trường đại học mở thêm ngành đào tạo mới

Năm 2023, nhiều trường đại học mở thêm các ngành đào tạo mới để bắt kịp với nhu cầu và xu hướng của thị trường, người học. Thí sinh cần lưu ý để chọn trường, ngành phù hợp và thêm cơ hội trong lựa chọn nghề nghiệp.

Đang cập nhật dữ liệu !