từ thiện Từ Tế

Cập nhập tin tức từ thiện Từ Tế

Đội cháo từ thiện giúp đỡ hàng chục nghìn lượt bệnh nhân nghèo

Trong suốt 11 năm qua, anh Lê Huy cùng các thành viên trong Đội cháo từ thiện Từ Tế đã giúp đỡ cho hàng chục nghìn bệnh nhân ung thư và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đang cập nhật dữ liệu !