tụ tập ăn uống

Cập nhập tin tức tụ tập ăn uống

Tụ tập ăn uống khi cách ly tập trung, 6 người bị phạt 50 triệu đồng

Tụ tập ăn uống trong trong khi đang cách ly tập trung, 6 người dân ở huyện Đô Lương (Nghệ An) đã bị xử phạt 50 triệu đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !