từ đồng nghĩa

Cập nhập tin tức từ đồng nghĩa

Lại thêm 1 từ Tiếng Việt có hàng trăm 'phiên bản' đồng nghĩa khiến anh Tây gục ngã!

Không chỉ các anh Tây, ngay đến người Việt sau khi nhìn lại loạt từ đồng nghĩa của từ này xong cũng chóng cả mặt.

Đang cập nhật dữ liệu !