tự chủ bệnh viện

Cập nhập tin tức tự chủ bệnh viện

Tự chủ bệnh viện cần hành lang pháp lý minh bạch, cụ thể

Tự chủ toàn diện của khối bệnh viện công lập như thế nào là phù hợp, đặc biệt là với bệnh viện ở tuyến cuối?

Đang cập nhật dữ liệu !