trọng nam khinh nữ

Cập nhập tin tức trọng nam khinh nữ

Bố mẹ đòi con gái gần 2 tỷ tiền cấp dưỡng vì lý do ngược đời

Có câu “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng/ Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày” nhưng trường hợp dưới đây lại ngược lại.

Đang cập nhật dữ liệu !