tóp mỡ

tin tức về tóp mỡ mới nhất

Bữa tiệc tóp mỡ
 

12/01/2022

Giờ đây, hễ nhìn thấy liễn mỡ nước, chúng tôi lại hồi tưởng về tuổi thơ nghèo khó quây quần bên bếp lửa của mẹ, lại thấy bùi ngùi, rưng rưng.