tồn đọng lợn

Cập nhập tin tức tồn đọng lợn

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Thông tin tồn đọng 8 triệu con lợn trong chuồng là không chính xác

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định thông tin hiện đang tồn đọng 8 triệu con lợn ở trong chuồng là không...

Đang cập nhật dữ liệu !