Toàn cầu thiếu gạo

Cập nhập tin tức Toàn cầu thiếu gạo

Toàn cầu thiếu gạo, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhắc 'đừng để mất cơ hội'

Lượng gạo tồn kho giảm 8,9 triệu tấn, trong khi các quốc gia đua nhau mua gạo ăn và dự trữ đẩy giá mặt hàng này tăng vọt. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, thời cơ không chờ chúng ta, đừng để mất cơ hội.

Đang cập nhật dữ liệu !