Từ khóa: dịch Covid-19

Ông Biden không ngừng chỉ trích, TT Trump tuyên bố bất ngờ
 

24/10/2020

Trong khi ông Biden không ngừng chỉ trích các phương án đối phó dịch Covid-19 của chính phủ Mỹ, ông Trump lại tuyên bố đại dịch sẽ sớm chấm dứt.