thực phẩm handmade

Cập nhập tin tức thực phẩm handmade

Thực phẩm thủ công bắt buộc phải ghi nhãn dinh dưỡng

Theo Bộ Y tế, chậm nhất đến ngày 1/1/2025, sản phẩm thực phẩm sản xuất theo phương pháp thủ công phải thực hiện việc ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm theo quy định

Đang cập nhật dữ liệu !