thửa đất

Cập nhập tin tức thửa đất

Gỡ “nút thắt” định giá đất

Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan quản lý cần thống nhất áp dụng một phương pháp tính giá đất là hệ số điều chỉnh giá đất, thay vì 5 phương pháp như trước đây, để tháo gỡ cho hàng trăm dự án đang gặp vướng mắc hiện nay.

Đang cập nhật dữ liệu !