Thứ trưởng Bộ LĐTBXH: Tội phạm liên quan tới ma túy, mại dâm ngày càng tinh vi

Ngày 14/11, Thứ trưởng Đào Hồng Lan có buổi làm việc với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống, Tệ nạn Xã hội cho biết, trong năm 2017, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo kế hoạch của Bộ giao.

Cụ thể, về lĩnh vực phòng, chống mại dâm: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai thí điểm 3 mô hình theo Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm.

Phát triển và nâng cao năng lực Đội công tác xã hội tình nguyện trong việc hỗ trợ người bán dâm và người nghiện ma túy; tổ chức nắm tình hình, điều tra về địa bàn, đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm và đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, đặc biệt đối với mại dâm trẻ em.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh xã hội Đào Hồng Lan: Tội phạm liên quan tới tệ nạn ma túy, mại dâm... ngày càng tinh vi. Ảnh: Molisa

Cùng với đó, tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực về công tác thanh tra, kiểm tra cho  thanh tra lao động, thanh tra văn hóa, công an, thành viên của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm các cấp; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

Trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, tiếp tục tham mưu cho Chính phủ đánh giá thực tiễn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống ma túy và các Luật có liên quan đến công tác điều trị cai nghiện để trình Quốc hội xem xét, sửa đổi những quy định không còn phù hợp. Triển khai xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, khung đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác truyền thông về tác hại của các loại ma túy, đặc biệt là ATS, các mô hình, điển hình về công tác cai nghiện có hiệu quả; tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch, các mô hình thí điểm trong công tác cai nghiện phục hồi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và có biện pháp tư vấn, hỗ trợ, điều trị, cai nghiện phù hợp với từng đối tượng. Phối hợp với Bộ Y tế ban hành các hướng dẫn về điều trị các rối loạn tâm thần do sử dụng, lạm dụng và nghiện ma túy tổng hợp, đồng thời tập huấn cho cán bộ làm công tác điều trị tại cai nghiện các Cơ sở cai nghiện ma túy.

Đối với công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục thực hiện nội dung Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2016 - 2020”. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chuyển tuyến nạn nhân bị mua bán và thực hiện quy trình về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng, đặc biệt đối với nạn nhân là trẻ em. Triển khai lồng ghép việc hỗ trợ nạn nhân trở về với các chương trình kinh tế - xã hội như: chương trình phòng chống tội phạm, chương trình xoá đói giảm nghèo, chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát, cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Chương trình về cai nghiện ma túy trong Luật Phòng, chống ma túy; Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy và Luật xử lý vi phạm hành chính phần liên quan tới người nghiện ma túy; Nghiên cứu ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Cơ sở cai nghiện ma túy; Xây dựng Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nội dung đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng ngừa mại dâm, ma túy. Đặc biệt chú trọng đến công tác phối hợp liên ngành, tạo sự đồng thuận về quan điểm tiếp cận mới về phòng ngừa, giảm tác hại và hỗ trợ người bán dâm, bảo đảm quyền con người và hỗ trợ thay đổi công việc, hòa nhập xã hội; giới thiệu, nhân rộng mô hình, điển hình về công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện phục hồi và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Thứ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trong thời gian qua. Theo Thứ trưởng, đây là lĩnh vực phức tạp, khó khăn, vất vả, có nhiều vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Tội phạm liên quan tới tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, song với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ quan tâm và đánh giá cao.

Thứ trưởng yêu cầu, thời gian tới, cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị cần chủ động, tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; tiếp tục rà soát quy chế làm việc, quan hệ công tác, chi tiêu nội bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể và phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động chuyên môn ở địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn để thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội có hiệu quả.              

Minh Thư

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !