Tuyên Quang: Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có sản phẩm Ocop 3 sao trở lên từ năm 2025

Tuyên Quang đặt mục tiêu, đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ có trên 230 sản phẩm Ocop. 138/138 xã, phường, thị trấn có sản phẩm tham gia chương trình Ocop đạt hạng 3 sao trở lên.

Theo kế hoạch thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (chương trình Ocop), tỉnh đưa ra mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có trên 230 sản phẩm Ocop. 138/138 xã, phường, thị trấn có sản phẩm tham gia chương trình Ocop đạt hạng 3 sao trở lên.

Tiêu chuẩn hoá 44 sản phẩm đã xếp hạng năm 2020 từ hạng 3 sao lên hạng 4 sao, 5 sao. Tiêu chuẩn hoá 10 sản phẩm tiềm năng 5 sao, lập hồ sơ trình Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp quốc gia; trong đó phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 7 sản phẩm Ocop đạt hạng 5 sao.

Tiêu chuẩn hoá, tổ chức đánh giá, phân hạng mới 209 sản phẩm tham gia chương trình Ocop, trong đó có ít nhất 150 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên.

Thực hiện hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu chương trình Ocop nhằm hỗ trợ tích cực công tác quản lý Nhà nước và kết nối thông tin, xúc tiến thương mại các sản phẩm Ocop của tỉnh.

Tuyên Quang: Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có sản phẩm Ocop 3 sao trở lên từ năm 2025
Cam Hàm Yên – một sản phẩm Ocop 4 sao ở Tuyên Quang.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, tỉnh đưa kế hoạch sẽ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý các cấp về công tác quản lý, điều hành thực hiện chương trình Ocop; quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm hàng năm; hướng dẫn, hỗ trợ, lập hồ sơ đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm Ocop.

Hàng năm tập trung kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, cải tiến nhãn mác, mẫu mã, bao bì... các sản phẩm đã được chứng nhận xếp hạng sản phẩm Ocop để tiếp tục nâng hạng sao trong giai đoạn 2021- 2025.

Hỗ trợ quản lý nhãn hiệu các sản phẩm Ocop 167 sản phẩm, bao gồm cả chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, mã vạch, thiết kế bao bì, in tem, kiểm nghiệm sản phẩm. Hỗ trợ tiêu chuẩn hóa các sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương tham gia đánh giá phân hạng giai đoạn 2021-2025. Tổ chức đánh giá, phân hạng được 209 sản phẩm, trong đó khuyến khích ưu tiên phát triển nhóm sản phẩm ngành thực phẩm, ngành thủ công mỹ nghệ và trang trí để gắn với các hoạt động dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.

 

Hướng dẫn khảo sát đánh giá hiện trạng sản phẩm, xây dựng phiếu đăng ký sản phẩm; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả; hỗ trợ tư vấn lập hồ sơ và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm Ocop hàng năm theo quy định.

Bên cạnh truyền thông quảng bá sản phẩm Ocop, tỉnh sẽ tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Ocop Tuyên Quang; sự kiện không gian văn hóa du lịch và giới thiệu các sản phẩm đặc sản Tuyên Quang tại các thành phố lớn. Tổ chức giới thiệu sản phẩm Ocop Tuyên Quang tại các hội nghị, nơi có hoạt động thương mại, giao lưu văn hóa, du lịch.

Xây dựng các trung tâm, cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm Ocop tại các khu du lịch, khu dân cư, tại các siêu thị, chợ truyền thống, trung tâm hành chính cấp huyện.

Đặc biệt, tỉnh xây dựng dự án điểm thực hiện chương trình Ocop, dự án dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch homestay; mô hình hợp tác xã sản xuất sản phẩm Ocop gắn với dịch vụ du lịch nông thôn và điểm du lịch; dự án sản phẩm Ocop áp dụng khoa học công nghệ chế biến sâu sản phẩm đậu đen; dự án sản xuất chè hữu cơ áp dụng khoa học công nghệ chế biến sâu; dự án sản phẩm Ocop cam sành sản xuất theo quy trình hữu cơ. Dự án sản phẩm Ocop chè sản xuất theo quy trình hữu cơ; dự án liên kết sản xuất bưởi ngọt theo hướng hữu cơ và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.

Một trong những giải pháp để thực hiện tốt mục tiêu chương trình Ocop, tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất về lợi ích trong việc tham gia chương trình Ocop như được hưởng các chính sách hỗ trợ: đào tạo, tập huấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm, mở rộng kênh phân phối… để doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất chủ động nguồn lực, đầu tư nâng cấp dây truyền thiết bị tiên tiến, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, chế biến sản phẩm, cải tiến mẫu mã, tem nhãn, bao bì... 

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình Ocop, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh liên quan đến khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm Ocop và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trọng tâm hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn; ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; phát triển sản phẩm Ocop; hỗ trợ xây nhãn hiệu, phát triển hợp tác xã, chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Về khoa học và công nghệ, khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể sản phẩm Ocop ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến, kết nối với thị trường tiêu thụ. Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Xây dựng các dự án khoa học công nghệ về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Ocop, sản phẩm tiềm năng Ocop. Ưu tiên công tác phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu đối với các sản phẩm Ocop. Áp dụng, ứng dụng khoa học quản lý trong xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã sản xuất, các hộ sản xuất sản phẩm Ocop...

Thảo Nguyên

 
List comment
 
 
Quảng Bình triển khai kết nối tiêu thụ nông sản trực tuyến
icon

Ngày 28/10, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị kết nối giao thương trực tuyến năm 2021. Hội nghị nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khôi phục, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trước tác động của dịch bệnh

 
 
Miền Trung kết nối giao thương sản phẩm OCOP qua hình thức trực tuyến
icon

Ngày 22/10, tại TP. Đà Nẵng, đã diễn ra Hội nghị kết nối giao thương trực tuyến giữa Đà Nẵng, Phú Yên và Kon Tum với sự tham gia của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, các doanh nghiệp, hợp tác xã tại các địa phương.

 
 
Hỗ trợ DN sau đại dịch: Xem xét kéo dài đến hết năm 2022 - 2023
icon

Hỗ trợ tín dụng đi kèm hỗ trợ các chương trình đầu tư cần thiết cho doanh nghiệp, đặc biệt là tạo điều kiện cho vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi nhằm giảm chi phí vốn là kiến nghị giải pháp tháo gỡ cho DN hàng không

 
 
Hơn 20 nghìn tấn Bưởi Đoan Hùng vào mùa thu hoạch
icon

Đặc sản Bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ) đang bước vào giai đoạn thu hoạch với sản lượng bưởi quả ước đạt trên 20.000 tấn.

 
 
Hà Nội: Một xã có 17 sản phẩm rau được xếp hạng OCOP
icon

Xã Văn Đức là vùng trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP lớn nhất của huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Hiện cả xã có tổng diện tích sản xuất trên 300 ha trong đó trồng rau hơn 220 ha. 

 
 
Quỹ Hỗ trợ - Nguồn trợ lực quan trọng cho hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển bền vững
icon

Từ khi chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nhiều HTX ở Quảng Nam được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Nhờ đó đã đầu tư, mở rộng và phát triển bền vững.

 
Tuyên Quang: Xây dựng thương hiệu chè Shan Tuyết Na Hang thành sản phẩm mũi nhọn
icon

Sản phẩm chè Shan Tuyết ở Na Hang (Tuyên Quang) ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, trở thành sản phẩm du lịch nổi trội và sản phẩm mũi nhọn của tỉnh.

 
Doanh nghiệp du lịch ứng dụng công nghệ số giới thiệu đặc sản vùng miền kết hợp quảng bá du lịch
icon

Tận dụng không gian nông trại để sản xuất đặc sản vùng miền và đưa những sản phẩm này lên các sàn thương mại điện tử nhằm tìm đầu ra cho các sản phẩm du lịch nông nghiệp...

 
Các doanh nghiệp, địa phương chủ động phương án cung ứng hàng hoá thích ứng với 'bình thường mới'
icon

Để chuẩn bị nguồn hàng cho đợt cao điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2022, Bộ Công Thương tiếp tục kế hoạch, chuẩn bị tốt nguồn hàng và các phương án cung ứng hàng hóa kể cả trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

 
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trực tuyến
icon

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đang tiếp tục phối hợp cùng các sàn thương mại điện tử, các đối tác vận hành TMĐT khác tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ nông sản địa phương vào mùa trên môi trường trực tuyến.