thi đua

Cập nhập tin tức thi đua

Nên có đề án về phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập cấp quốc gia

Để có một phong trào thi đua trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mang tầm cỡ quốc gia thì cũng cần có đề án đủ "sức nặng".

Đang cập nhật dữ liệu !