tấn công người trực chốt

Cập nhập tin tức tấn công người trực chốt

'Thông chốt' không thành, dùng dao tấn công người làm nhiệm vụ

Phóng xe máy đến đầu hẻm thì gặp chốt kiểm soát phòng, chống dịch, bị ngăn lại vì ra đường không đúng quy định, Long chửi bới, móc dao trong người ra đâm một bảo vệ dân phố bị thương.

Đang cập nhật dữ liệu !