tạm giữ hình sự

Cập nhập tin tức tạm giữ hình sự

Côn đồ vượt chốt phong tỏa, đuổi chém tổ chống dịch

Đối tượng Thạch lớn tiếng chửi mắng, đe dọa rồi sau đó cầm dao rượt đuổi tổ công tác phòng chống dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !