tâm dịch

Cập nhập tin tức tâm dịch

4 lần vào tâm dịch: Ở Bắc Giang quá đặc biệt

Điều dưỡng Nguyễn Trung - BV Trung ương Huế đã trải qua 4 làn sóng Covid-19 và với anh mỗi lần vào tâm dịch là một kỷ niệm khó quên.

Đang cập nhật dữ liệu !