tắc hoàn toàn động mạch chậu gốc hai bên

Cập nhập tin tức tắc hoàn toàn động mạch chậu gốc hai bên

Căn bệnh phổ biến khiến nhiều người đàn ông càng đi càng đau chân

Nhiều tháng trước, người đàn ông ở Vĩnh Phúc thấy mỏi hai chân. Gần đây, chỉ sau đoạn đường ngắn, ông phải dừng nghỉ vì cơn đau xuất hiện.

Đang cập nhật dữ liệu !