sư thầy

Cập nhập tin tức sư thầy

Sư thầy 40 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, năm ngoái trượt chỉ thiếu 0,19 điểm

Thi trượt năm ngoái vì thiếu 0,19 điểm, sư thầy Thích Quảng Phước, quê Bình Thuận đã ra Thanh Hóa ôn luyện để tiếp tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 quyết tâm lấy tấm bằng tốt nghiệp

Đang cập nhật dữ liệu !