Sắp nhập thuốc điều trị các ca mắc tay chân miệng nặng

Cập nhập tin tức Sắp nhập thuốc điều trị các ca mắc tay chân miệng nặng

Bộ Y tế: Sắp nhập thuốc điều trị các ca mắc tay chân miệng nặng

Dự kiến, tháng 7 và 8 tới, các loại thuốc điều trị bệnh tay chân miệng nặng sẽ được nhập về Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !