Remdesivir

Cập nhập tin tức Remdesivir

Lô thuốc 200.000 lọ Remdesivir đặc trị Covid -19 về Việt Nam được phân bổ thế nào?

Lô thuốc đặc trị Covid-19: 100.000 lọ Remdesivir đã về Việt Nam theo đơn hàng tài trợ của Tập đoàn DB – Cổ đông sáng lập Tập đoàn Ecopark. 100.000 lọ tiếp theo đang được gấp rút đưa về Việt Nam trong vài ngày tới.

Đang cập nhật dữ liệu !