Phát hiện gần 150 cây thông bị đốn hạ trong rừng

Cập nhập tin tức Phát hiện gần 150 cây thông bị đốn hạ trong rừng

Phát hiện gần 150 cây thông bị đốn hạ trong rừng, thân còn ứa nhựa

Hơn 140 cây thông hàng chục năm tuổi, với đường kính 13-45cm trong rừng ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bị chặt hạ, nằm la liệt.

Đang cập nhật dữ liệu !