Ông Lê Hải Trà nhận tổng lương

Cập nhập tin tức Ông Lê Hải Trà nhận tổng lương

Tổng giám đốc HoSE nhận lương, thưởng hơn 840 triệu một năm

Năm 2020, thời điểm còn là Thành viên phụ trách HĐQT HoSE, ông Lê Hải Trà nhận 780 triệu đồng tiền lương cùng với 58,5 triệu đồng khoản thưởng, thu nhập khác.

Đang cập nhật dữ liệu !