ốc bưu

Cập nhập tin tức ốc bưu

Vị ốc bươu tuổi thơ

Mùa mưa tới cũng là lúc mùa ốc bắt đầu. Trời lâm râm mà ngồi bên bếp lò, ăn con ốc hấp hoặc nướng tiêu xanh thì… đúng bài.

Đang cập nhật dữ liệu !